Účetní uzávěrky za rok 2008

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

 

Statutárním orgánem je správní rada ve složení:

  • Martin Danko, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Ing. Roman Štika, člen, Sklářská 306, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

 

Dozorčí rada pracuje ve složení:

  • Ivana Danková, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Dana Kocourková, člen, Nad rybníčky 840/7, 148 00 Praha 4
  • Radka Hanušová, člen, Komunardů 53, 170 00 Praha 7

 

 

Komentář k účetním výkazům:

  • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků
  • v roce 2008 byly vynaloženy pouze náklady související se zřízením nadačního fondu. Vzhledem k tomu, že nadační fond byl do nadačního rejstříku zapsán 4. 12. 2008, nebyly v roce 2008 poskytnuty žádné nadační příspěvky a nebylo proto možno dodržet pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
  • v roce 2008 obdržel nadační fond dar ve výši 200.000,00 Kč od akciové společnosti HAMLET PRODUCTION, Praha, IČ 25731262. Martin Danko je místopředsedou představenstva této společnosti.

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2008 žádné odměny.

 

V Sázavě, dne 16. 3. 2009

Martin Danko

                                                                                                             předseda správní rady