Finanční dar

Jakkoli finanční podpora není jedinou formou možné pomoci, je to rozhodně forma nejuniverzálnější a nejsnáze využitelná.

Finanční částku je možné poukázat z účtu na účet, složit v hotovosti u přepážky v kterékoli bance, poslat poštovní poukázkou typu A.

Bankovní spojení:   532 931 359 / 0800   Česká spořitelna

Na každý finanční dar je možné uzavří darovací smlouvu, dárcům rovněž můžeme vystavit potvrzení pro finanční úřad o přijetí a použití daru.

Každému zájemci i sdělíme jak bylo s jejich finančním darem naloženo.