Účetní uzávěrky za rok 2010

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

 

Statutárním orgánem je správní rada ve složení:

  • Martin Danko, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Ing. Roman Štika, člen, Sklářská 306, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

 

Dozorčí rada pracuje ve složení:

  • Ivana Danková, předseda, Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy
  • Dana Kocourková, člen, Nad rybníčky 840/7, 148 00 Praha 4
  • Radka Hanušová, člen, Komunardů 53, 170 00 Praha 7

 

Komentář k účetním výkazům:

  • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč)
  • nadační fond poskytl v roce 2009 tyto nadační příspěvky

–   Společnosti Pařízek sport s.r.o. na nákup cen na turnaj Sport Cup 2010 7.000,-Kč a

na nákup sportovních pomůcek celkem 35. 000,- Kč

–   Slečně Emmě Šolarové příspěvek na studia v USA 18. 511,- USD

–   Mateřskému centru PUtti na nákup hraček a pomůcek do mateřského centra 2. 000,-Kč

–   ZŠ a SŠ Waldorfská Semily na 50% úhradu vstupenek na muzikál Robin Hood 15. 050,-Kč

–   VÚ, SŠ a ŠJ Kutná Hora na 50% úhradu vstupenek na muzikál Tajemství  4.150,-Kč

v roce 2010 představují provozní náklady nadačního fondu částku ve výši 13. 000 Kč. Nadační fond tudíž dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem stanoveno na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

v roce 2010 obdržel nadační fond dar od fyzických osob ve výši 369.126,80 Kč.

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2010 žádné odměny.

 

 

V Sázavě, dne 29. 3. 2011

Martin Danko

                                                                                                                  předseda správní rady