Účetní uzávěrky za rok 2013

Nadační fond Školní pomůcky

Anenská 321, 285 06 Sázava, Černé Budy

IČ: 28494059

Nadační fond byl zřízen panem Martinem Dankem za účelem bezplatné distribuce školních pomůcek do základních, středních a vysokých škol a jiných školských zařízení a vzdělávacích institucí určených pro děti, mládež, studenty, či zdravotně handicapované osoby. Tento účel je ve shodě s obecně prospěšným cílem, kterým je rozvoj vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. N, vložka 714 dne 4.12.2008. Majetkový vklad je zapsán ve výši 300.000,00 Kč.

Statutárním orgánem je správní rada, která měla k 31. 12. 2013 toto složení:

  • Radim Vaněk, předseda, Babákova 2155/12, Chodov, 148 00 Praha 4
  • Jaroslav Kališ, člen, Na Závrtku 72, 285 06 Sázava
  • Ladislava Mařincová, Na Tribulkách 175, 285 06 Sázava

Dozorčí rada měla k rozvahovému dni toto složení:

  • Dana Kocourková, předseda, Na rybníčku 840/7, Kunratice, 148 00 Praha
  • Iva Danková, člen, Anenská 321, Černé Budy, 285 06 Sázava
  • Jitka Dytrychová, člen, Nad Nuslmi 678/19, Nusle, 140 00Praha 4

V roce 2013 byly do obchodního rejstříku zapsány změny ve složení správní a dozorčí rady.

Komentář k účetním výkazům:

  • dluhové cenné papíry představují Reinvestiční spořící státní dluhopisy České republiky, 2011-2016, VAR% (zkrácený název SSD-R ČR, VAR% 16)
  • majetkový vklad byl vložen ve formě peněžních prostředků (300.000,00 Kč)
  • nadační fond poskytl v roce 2013 tyto nadační příspěvky

–   Základní škole a mateřské škole Sázava ve výši 1.000,000 Kč na nákup školních pomůcek a 3.000,000 Kč na nákup školních pomůcek pro přípravnou třídu.

–   PAŘÍZEK SPORT, s.r.o., ve výši 5.000,00 Kč nákup sportovních pomůcek.

–   ZŠ Kunratice (11.880,00 Kč), Gymnáziu Stodůlky, Praha (6.300,00 Kč), ZŠ a MŠ Nýřany (7.500,00 Kč), o. s. Dobrý skutek (4.000,00 Kč), ZŠ Trutnov (18.550,00 Kč), ZŠ Dubá (10.500,00 Kč), ZŠ Kynšperk (5.250,00 Kč), ZŠ a MŠ Srch (15.400,00 Kč), Mateřskému centru PUTTI v Sázavě (9.300, Kč), ZŠ a MŠ Roudnice n. L. (18.550,00 Kč), ZŠ Plasy (12.900,00 Kč), ZUŠ Strakonice (14.350,00 Kč), ZŠ Chrudim (15.125,00 Kč), ZŠ a MŠ Teplýšovice (6.435,00 Kč), ZŠ Bartošovice (6.300,00 Kč), ZŠ Budišov u Třebíče (14.600,00 Kč), VÚ, SŠ a ŠJ Kutná Hora (4.500,00 Kč) na kulturní akce.

–   Slečně Emmě Šolarové příspěvek na studia v USA 16.017,80 USD.

–   vroce 2013 představují provozní náklady nadačního fondu částku 7 tis. Kč. Nadační fond tudíš dodržel pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu, které je statutem na 15% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

–   v roce 2012 obdržel nadační fond dary od fyzických osob ve výši 320 tis. Kč.

 

Členům orgánů nadačního fondu nebyly vyplaceny v roce 2013 žádné odměny.

 

V Sázavě, dne 28. 2. 2014

Ladislava Mařincová

                                                                                                                            člen správní rady