Věcný dar

Cílené věcné dary jsou pro nás rovněž velkou pomocí.

Jelikož účelem našeho fondu je bezplatná distribuce školních pomůcek, přijmeme od Vás rádi jakékoliv školní pomůcky. Je možné se vždy spojit s naším pracovníkem, aby vás informoval a poradil Vám s aktuálním plánem fondu (pro koho pomůcky sháníme, kdo potřebuje pomoci), ale i Vy sami si můžete určit,  kam pomůcky distribuovat.

Je samozřejmé, že i na věcný dar či dar poskytnutý formou služby, je možné uzavřít darovací smlouvu a vystavit příslušné potvrzení.