Poděkování dárcům – rok 2016

V roce 2016 obdržel nadační fond dary ve výši 20. 000,- Kč (DASKO Stavebniny s.r.o., Sázava)