Poděkování dárcům – rok 2010

20. 7. 2010  dar ve výši 18. 600 USD od manželů Justových na vzdělávání studentu v zahraničí. Děkujeme

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší sběrné kasičky  při příležitosti účasti na akci „Velikonoční den s ukázkou řemesel“ v areálu společnosti Dasko Invest v Sázavě.