Poděkování dárcům – rok 2014

Děkujeme dětem, učitelkám a celé Základní škole Světice za příspěvek 500,- Kč.