Sponzorování

Sponzorování nemá podobu daru v pravém slova smyslu – je založeno na určitém „obchodním“ vztahu, kdy nezisková organizace poskytuje sponzorovi nějakou propagační či reklamní službu.

Sponzorská smlouva je tedy svou podstatou nikoli darovací smlouvou, ale smlouvou o poskytnutí reklamní služby či smlouvou o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Platba, kterou sponzor neziskové organizace poskytne, je pro něj nákladem na propagaci a reklamu – tedy nákladem daňově uznatelným – a sponzor jej může v plné výši odečíst od základu daně.

Pro neziskovou organizaci však příjem ze sponzorského vztahu není osvobozen od daně z příjmu (přesáhne-li výši odečitatelné položky, zaplatí z něj nezisková organizace státu daň).

V našem případě přichází jako předmět sponzorování v úvahu:

  • reklama na těchto webových stránkách
  • reklama při propagačních akcích Nadačního fondu Školní pomůcky
  • umístění loga či propagačních materiálů sponzora na námi pořádaných
  • benefičních akcích