Poděkování dárcům – rok 2011

Děkujeme všem, kteří přispěli do naší sběrné kasičky při příležitosti účasti na akci „Velikonoční den s ukázkou řemesel“ v areálu společnosti Dasko Invest v Sázavě.