Poděkování dárcům – rok 2008

Děkujeme společnosti Hamlet Production, a.s., se sídlem Jungmannova 9, 110 00 Praha 1, zastoupené p. Michalem Kocourkem, předsedou představenstva, za finanční dar ve výši: 200. 000,- Kč